Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti dan Berteraskan Nilai untuk 

Memupuk Pembangunan Insan yang Holistik 

A Value-Based Quality Education to Foster Holistic Human Development  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

PENDIDIKAN BERKUALITI  

 • Pemimpin pendidikan dan pendidik berprestasi tinggi. 
 • Infrastruktur yang lengkap dan selaras dengan keperluan pendidikan  semasa. 
 • Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan  pengajaran. 
 • Penilaian dan pentaksiran sekolah bertaraf global. 
 • Perkongsian pintar bersama pihak berkepentingan secara kreatif dan  inovatif. 
 • Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran bertaraf pendidikan abad  ke-21.  

 BERTERASKAN NILAI  

 • Insan yang mempunyai sahsiah terpuji 
 • Menghormati orang lain  
 • Tekun dalam melaksanakan tanggungjawab 
 • Modal insan yang mempunyai pencapaian potensi tertinggi Mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia 
 • Mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi 
 • Menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara  Menghayati hakikat kepelbagaian  
 • Menyedari kepentingan keadilan sosial  

 PEMBANGUNAN INSAN YANG HOLISTIK  

 • Kerohanian yang baik (Spirituality)  
 • Tahap moral yang tinggi (Morality)  
 • Emosi yang matang (Emotion)  
 • Kecemerlangan intelek dan jasmani (Intellect)  
 • Tahap kesedaran sosial yang tinggi (Social)  
 • Berupaya menghargai nilai estetika (Aesthetic)