Objektif HEM

 • Membantu dalam perkembangan diri murid supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek
 • Membantu pentadbiran sekolah mengurus hal ehwal murid
 • Menjaga dan mengurus serta memastikan kebajikan murid terjamin
 • Menyelaras dan menyelia segala program dan aktiviti di bawah bidang HEM
 • Memberi dorongan dan motivasi kepada murid
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam bidang-bidang ilmu yang pelbagai
 • Memperkembangkan potensi dan kebolehan murid ke tahap maksima
 • Membantu murid meringankan masalah yang dihadapi
 • Menyedarkan murid tentang pentingnya hidup bermasyarakat
 • Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid.
 • Melahirkan warga sekolah yang mempunyai semangat kekitaan yang kukuh untuk memelihara keceriaan dan kecantikan sekolah
 • Meningkatkan peratus ( 90% ) kehadiran murid ke sekolah
 • Warga Sekolah Menengah Kebangsaan St. Xavier sentiasa mempunyai adab yang baik, mengenang budi , berterima kasih dan bersyukur.