Matlamat

  1. Pelaksaan aktiviti kokurikulum sepanjang tahun.
  2. Penglibatan semua murid dalam sukan dan permainan,
  3. Membudayakan murid dalam bidang sukan
  4. Penglibatan semua murid dalam kelab persatuan dan badan beruniform.
  5. Peryertaan yang berkualiti, menunjukkan daya saing yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan sehingga ke peringkat kebangsaan dan tertinggi
  6. Membina dan meningkatan minat dan bakat murid – murid dalam aktiviti yang diceburi.
  7. Membina dan meningkatan kerjasama  dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.
  8. Membina dan meningkatan disiplin dan potensi murid