Data Murid

TingkatanBilangan KelasBilangan Murid
Tingkatan 17194
Tingkatan 26165
Tingkatan 37188
Tingkatan 47169
Tingkatan 57202
Jumlah33918

*Data sehingga tarikh 10 Oktober 2021