Piagam Pelanggan

Kami warga SMK St. Xavier dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji  akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memberikan  perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MURID  

 • Memastikan pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran  mengikut masa yang ditetapkan dalam jadual waktu kelas 
 • Memastikan keselamatan pelajar terjamin semasa berada dalam kawasan  sekolah  
 • Memastikan setiap pelajar terlibat dalam sekurang-kurangnya 3 aktiviti  kokurikulum  
 • Memastikan semua pelajar dapat akses kepada perkhidmatan bimbingan  dan kaunseling 
 • Memastikan setiap pelajar mempunyai ID dan kata laluan untuk login Google  Classroom dan platform e-pembelajaran yang lain 
 • Memastikan penyediaan makanan oleh pihak kantin sekolah adalah  berkhasiat, bersih, dan harga berpatutan 
 • Memastikan semua murid mendapat buku teks 
 • Memastikan tandas murid dibersihkan 3 kali sehari 
 • Memastikan kebajikan murid dijaga pada setiap masa 
 • Menyediakan kemudahan prasarana dan persekitaran yang kondusif dan harmoni supaya murid dapat memperoleh pendidikan yang terbaik
 • Memastikan kesejahteraan psikologi murid diberi perhatian
 • Menyediakan peluang akses dan ekuiti yang sama rata untuk semua murid. 


GURU  

 • Memastikan setiap guru mendapat minimum 42 mata kredit setahun • Memastikan semua guru mendapat jadual waktu mengajar, direktori sekolah  dan buku rekod mengajar sebelum bermula sesi persekolahan 
 • Memastikan kesejahteraan psikologi guru 
 • Memastikan bilik guru berada dalam suasana yang bersih, ceria dan kondusif
 • Memastikan bimbingan dan pementoran diberikan kepada semua guru
 • Memastikan pengagihan waktu mengajar yang seimbang mengikut opsyen
 • Memastikan agihan tugas yang diberi secara adil dan seimbang
 • Memastikan penilaian prestasi guru dibuat secara adil dan profesional

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA – AKP  

 • Memastikan setiap AKP mendapat minimum 42 mata kredit setahun
 • Memastikan semua AKP mendapat panduan menjalankan tugas
 • Memastikan kesejahteraan psikologi AKP
 • Memastikan pejabat dan makmal ceria, kemas dan kondusif untuk bekerja
 • Memastikan bimbingan dan pementoran diberikan kepada semua AKP
 • Memastikan agihan tugas yang diberi adil dan seimbang 
 • Memastikan penilaian prestasi dibuat dengan adil berdasarkan sasaran kerja  tahunan 


IBU BAPA  

 • Menguruskan pendaftaran murid dengan cekap dan sistematik 
 • Memberikan layanan yang mesra kepada ibu bapa dan penjaga yang  berurusan di pejabat  
 • Memastikan semua aduan dan rayuan diproses dalam masa 2 hari 
 • Memastikan ibu bapa atau penjaga mendapat keputusan dalam masa 3  minggu selepas ujian atau peperiksaan  
 • Memastikan ibu bapa atau penjaga mendapat notis sekurang-kurangnya 3  hari sebelum aktiviti atau program sekolah 


PEMEGANG TARUH  

 • Memastikan setiap arahan daripada PPD, JPN dan KPM dilaksanakan dalam  tempoh masa yang ditetapkan
 • Melaksanakan program anjuran PPD, JPN, KPM atau agensi luar mengikut  kesesuaian dan keperluan sekolah 
 • Memastikan kerjasama yang baik dan perhubungan yang positif dengan  Lembaga Pengurus Sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan Persatuan  Bekas Murid Sekolah.