PKBM

pkbm

SEJARAH PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA

Pertubuhan ini telah diiktiraf sebagai sebuah pertubuhan yang rasmi pada tahun 1952 di bawah Ordinan Kor Kader Persekutuan Tanah Melayu 1952. Pasukan Kadet Bersatu Malaysia diletakkan dibawah portfolio Menteri Pelajaran. Undang-undang Kor Kadet Bersatu Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia sebagai penasihat dalam semua aspek iaitu yang berkaitan dengan pembentukan, pembesaran unit pertubuhan dan penurunan pangkat dan sebagainya.

Pengendalian latihan dan pentadbiran yang meliputi pembekalan senjata, peluru latihan, bantuan latihan dan peralatan adalah dibawah pengurusan dan tanggungjawab Kementerian Pertahanan.

Penubuhan PKBM adalah untuk melahirkan generasi warganegara yang berdisiplin, cergas dalam aktiviti kemasyarakatan, berguna kepada bangsa dan Negara serta agama dan mempunyai semangat kepimpinang yang tinggi.

VISI

  • Terwujudnya masyarakat Yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Produktif dan Berakhlakul Karimah menuju kehidupan yang harmonis.

MISI

  • Memberikan bimbingan dan pelayanan pendidikan serta pengajaran kepada masyarakat
  • Memberikan pendidikan keterampilan (life skill)
  • Memberikan pelayanan dan bimbingan agama
  • Mengembangkan kelompok-kelompok usaha dalam pemberdayaan masyarakat
  • Memobilitasi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung penyelenggaraan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat