Kajian Kepuasan Pelanggan

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai Kajian Kepuasan Pelanggan terhadap perkhidmatan laman web yang disediakan oleh pihak SXI.

Kerjasama anda memberi maklum balas amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Klik disini untuk menjawab: