Kadet Remaja Sekolah

krs

VISI

  • Melahirkan pelajar yang dapat mengembangkan potensi diri dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi.
  • Membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berguna pada masyarakat.
  • Melahirkan generasi yang berketrampilan, matang, rasional dan berdikari

 

MISI

  1. Meningkatkan  disiplin dan semangat pelajar-pelajar dalam bidang kokurilulumsetimpal dengan pencapaian akademik.
  2. Meletakkan nama sekolah setanding dengan pasukan-pasukan dari sekolah lain di Pulau Pinang dalam acara kawad kaki dan ujian daya tahan.
  3. Melahirkan dan mencungkil seramai mungkin bakat-bakat baru untuk mengharumkan nama sekolah dalam acara untuk pasukan daerah dan negeri.