Bahasa Melayu

MISI

  • Persatuan Bahasa Melayu akan menjadi persatuanterunggul dalam melahirkan insan yang mahir berkomunikasi demi menjana generasi yang terbilangdan berkualiti.

VISI

  • Meningkatkan kualiti dan peratus kelulusan pelajar sekolah dalam Bahasa Melayu.
  • Meletakkan nama sekolah setanding dengan sekolah-sekolah lain di Pulau Pinang dalam pertandingan Karnival Bahasa seperti pidato, bahas, berbalas pantun, mengarang esei, deklamasi puisi & forum remaja.
  • Mencungkil & melahirkan seramai mungkin bakat-bakat baru dalam pertandingan di peringkat daerah, negeri & kebangsaan.
  • Menyediakan kemahiran asas yang kukuh untuk membangunkan potensi individu secara holistik.