Recycle & Reuse Campaign

rnr

Pelajar-pelajar SPM 2016 yang ingin menderma buku atau alat tulis, boleh berbuat demikian ketika anda datang mengambil keputusan SPM pada 16 Mac 2017. Sila berjumpa dengan Mr.Chung Chi Khiong untuk urusan berkenaan. Sumbangan anda sangat bermakna dan dihargai seluruh warga SXI. Terima kasih.